Cemiyet

Hep okuyoruz, duyuyoruz ve her zaman da kullanıyoruz “cemiyet” kelimesini…
“Cemiyet hayatı” ya da “cemiyet dünyasının ünlü simaları…”
Nedir bu cemiyet?
Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğüne göre; Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk, dernek, düğün, yüksek sosyete, birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme, toplum anlamlarına geliyor.
Bu anlamlardan en çok “yüksek sosyete”yi işaret ediliyor çoğunlukla.
Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var.
Çünkü bahsedilen o “cemiyet”e dahil olan insanların bakış açısıyla “cemiyet”in farklı bir anlamı var.
O da yukarıda TDK sözlüğünde yazan ilk anlam.
Yani “bir amaç için bir araya gelen topluluk”.


Toplum, onlara birçok imkân sağlamış, bazen kucak açmış bazen de korumuş, kollamış onları. Bin türlü zorluğu aşmış ama yılmadan çalışmış, kendilerini yetiştirmiş ve hak ederek bulundukları yerlere ulaşmışlar. Ancak geldikleri yerleri de unutmamışlar. Basamakları çıkarken destek gördüklerini, kucak açanları, koruyup kollayanları ise asla…
Zaman gelip şimdiki konumlarına ulaşınca da kendilerini o yerlere taşıyanlara vefa borçlarını ödemek, daha güzel bir dünya oluşturabilmek, dahası bulundukları toplumu yüceltmek için çaba sarf etmeye başlamışlar.
İşte asıl amaçları bu ulvi duygular olan topluluğun adı “cemiyet”tir.


Kimileri bir araya gelip eğitim için bir çaba içerisine girmiş, kimileri de çocuk gelinlere engel olmak için…
Anaokullarının açılmasına ön ayak olmaya çalışan da var, çaresiz hastalıklarla boğuşanlara çare bulmaya çalışanlar da…
Hayvan haklarını savunanlar da az değil, sağlıklı ve temiz bir çevre için çalışan ya da iklim değişikliği için savaşanlar da…
Salgında ölümlerin önüne geçmeye çalışıp toplumu bilinçlendirmeye çalışanlar da var, çocuk ölümlerinin azalması için uğraşanlar da…
Bir doktor ya da bir hemşire kadar sağlık problemlerine çözüm arayanlar da var, bir araya gelip o sağlık sorunlarıyla boğuşanlara yardım etmeye çalışanlar da…


Kimse onları zorlamıyor, herhangi bir şey yapmasalar kimse onları yadırgamıyor.
Ama onlar yine de yapıyor.
Ellerinden geldiğince, güçlerinin yettiğince…
Çünkü içinde bulundukları toplum, her yönüyle ne kadar sağlıklı olursa herkesten çok onlar mutlu oluyor.
Bir şey…
Evet, bulundukları topluma “bir şey” katabildikleri için mutlu oluyor “cemiyet”in o ünlü insanları.
Aslında amaçları aynı…
Toplumu yüceltmek…
Biliyorlar ki, o toplum yücelirse kendileri de yücelecek!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.